Het kenniscentrum Mobile & Wearable is betrokken in diverse projecten.

Driving collective data governance through smart engagement platforms

De huidige stand van de technologie laat toe massaal veel data te generen op korte tijd. Dit brengt problemen met zich mee: deze data moeten ergens opgeslagen worden op een toegankelijke en geordende manier. Hiervoor zijn zogenaamde data governance platforms ontwikkeld, die de data veilig, gestructureerd en op de correcte manier opslaan en beheren.  Het op gebruiksvriendelijke wijze bevragen van deze platforms, het stockeren en nadien terugvinden van de data onder de juiste noemer, blijft echter een uitdaging.

In dit project van VUB, Collibra en de Erasmushogeschool onderzoeken we hoe we d.m.v. artificiële intelligentie dit platform gestructureerder kunnen invullen en raadplegen en het tegelijk intuïtiever en interactiever bedienbaar maken.  Beide kunnen gerealiseerd worden door gebruik te maken van Systems of Engagement, zoals bv. Slack en Confluence: langs zulke kanalen kan immers informatie over de data worden uitgewisseld tussen werknemers onderling of met een chatbot die toegang heeft tot de data.  Bovendien zal het ontwikkelde systeem ook suggesties formuleren over de nog te ondernemen acties (bv. data doorsturen naar een derde of nog ergens anders opslaan) en deze meteen ook uitvoeren.  Tenslotte zal het systeem ook de ingevoerde data analyseren en zelf potentieel nuttige trends ervan communiceren naar de werknemer toe, zodat deze optimaal kan werken.

©2019 Mobile & Wearables // Kenniscentrum // ERASMUSHOGESCHOOL Brussel

Log in with your credentials

Forgot your details?